Кратко фирмено представяне

Основната дейност на ЯКТОР ЕООД включва: tree

 • Информационни технологии
 • Информационни Центрове
 • Висока Надеждност
 • Виртуализация
 • Сървърни решения
 • Клъстери
 • Системи за съхраняване на данни
 • Репликация
 • Архивиране, цялостният цикъл от създаване до евентуално     унищожаване на информацията
 • Географски разпределени системи
 • Мрежи LAN и SAN
 • Модернизация и Разширяване на съществуващата ИТ Инфраструктура

 

Фокус
Изграждане на Ценово ефективни,
Високонадеждни Информационни
комплекси набазата на дългогодишен
опит в областта и участие в и
зграждането на едни от най-големите
у нас.
Защо ние
Гарантираме високото качество
на предлаганите ИТ продукти
и решения. Дългогодишен опит
в ИТ областта на Александър
Марков В ИТ Бранша от 1990 г.